Recreatie Expert Team

Sinds 2014 ben ik werkzaam als coördinator van het Project Recreatie Expert Team. Dit is een project van Provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en Recron. Als projectcoördinator houd ik mij o.a. bezig met de projectorganisatie, bewaak de planning en de budgetten, voer intakegesprekken met bedrijven (eerste probleemverkenning), selecteer de benodigde experts, begeleid de bedrijven tijdens het hele proces, coördineer de inzet van de experts en coaches, schrijf het plan van aanpak/advies per bedrijf, organiseer bijeenkomsten en stel de rapportages op t.b.v. resultaten en (financiële) verantwoording van het project. Inmiddels hebben er bijna 40 bedrijven deelgenomen aan dit zeer succesvolle project en heeft het project in verschillende regio’s navolging gekregen.

Najaar 2018 heb ik een kennisdocument opgesteld met 32 tips over excelleren in de sector. Deze tips komen voort uit de kennis en ervaringen die in 5 jaar door het Recreatie Expert Team en de deelnemende bedrijven zijn opgedaan. Bekijk het kennisdocument.

Periode: januari 2014 – heden

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

9 november 2018

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *